top of page

PTC / ETC 預約免費學習評估

測試學員學科能力,分析學習表現,並了解學習狀態,全面製定最有效之學習方案。

  • 1 小 30 分鐘
  • Free
  • 9/f, 99 Plaza, 99 Tai Ho Rd., Tsuen Wan, Hong Kong

服務說明

預約免費學習評估(需時1.5小時),教務主任將會見同學及家長作出能力分析,並安排進入最合適的學習班組。


連絡人詳細資料

  • 9/f, 99 Plaza, 99 Tai Ho Rd., Tsuen Wan, Hong Kong, HK- , HKG


bottom of page